Приняты Правила содержания домашних животных!

Аватара пользователя
vk.
Сообщения: 6278
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:42
Имя: Валерия

Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение vk. »

В Днепре приняты новые правила содержания домашних животных. Регистрация, идентификация, контроль и юридическая привязка животного к владельцу- об этом так долго мечтали зоозащитники Украины.
**Купоны на бесплатную стерилизацию: активных - 0 шт., потраченных - 1 шт.**
Аватара пользователя
vk.
Сообщения: 6278
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:42
Имя: Валерия

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение vk. »

Правила утримання тварин в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра

1. Загальні положення
1.1. Правила утримання тварин в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра (далі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.
1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням та поводженням:
– тварин в домашніх умовах;
– домашніх тварин в різних умовах.
Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форм власності та інших речових прав на них.
1.3. Фізичні та юридичні особи, громадські формування, які є власниками (утримувачами) тварин, зобов'язані дотримуватись вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин, законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження.
1.4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
– тварини – біологічні об’єкти, що належать до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
– дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи,
плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі,
молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному
різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки
тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у
напіввільних умовах чи в неволі;
– домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;
– сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;
– безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;
– утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі
тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами
квартири, подвір'я окремого будинку, споруди;
– утримання домашніх тварин в різних умовах – постійне або тимчасове тримання у напіввільних умовах чи в неволі (в тому числі у притулку, лабораторії, зоопарку, цирку, у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках, у місцях загального користування багатоквартирних будинків (коридорах, підвалах, на сходах, лифтовые лестничные площадки горищах тощо), в інших приміщеннях та на територіях, у вольєрах, клітках, коробках тощо), на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських формувань;
– поводження з тваринами – відносини у галузі охорони, використання і відтворення тварин, які перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію міста Дніпра (в тому числі торгівля тваринами, розведення чи утримання тварин для комерційних цілей або діяльність притулків для тварин);
– евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
– жорстоке умертвіння тварин − умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
– стерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
– жорстоке поводження з тваринами − знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковання однієї тварини на іншу, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;
– гуманне ставлення до тварин − дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
– реєстрація (обов’язкова реєстрація) – система обліку тварин, яку здійснює уповноважене Дніпровською міською радою комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпровська міська рада, установи ветеринарної медицини, інші установи та організації, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази тварин у м. Дніпрі;
– перереєстрація – реєстрація зміни власника (утримувача) тварини;
– притулок для тварин − неприбуткова установа, спеціально призначена та облаштована для утримання безпритульних тварин;
– соціальний опікун – людина яка опікується безпритульною твариною (тваринами): котами або собаками.
1.5. Інші терміни у цих правилах вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» .

2. Загальні вимоги до утримання і поводження з тваринами у м. Дніпрі.
2.1. Утримання і поводження з тваринами у м. Дніпро ґрунтується на таких принципах:
– забезпечення дружнього співіснування людей і тварин та дотримання безпеки при поводженні з тваринами;
– дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами;
– забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
– заборона жорстоких методів умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інших больових методів;
– жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині.
– право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
– відповідальність за порушення цих Правил здійснюється згідно з чинним законодавством України.
2.2. При утриманні домашніх тварин забороняється:
– cпричинення домашнім тваринам болю і страждань, окрім випадків, коли життю та здоров'ю людей і тварин загрожує безпосередня небезпека;
– організація, проведення і пропаганда боїв (у тому числі собачих боїв), інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин;
– використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;
– нанесення побоїв, травм.
2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, задовольняти їх природні потреби у їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем відповідно до вимог чинного законодавства.
2.4. При неможливості подальшого утримання власник (утримувач) домашньої тварини повинен повідомити КП «Поводження з безпритульними тваринами» про неможливість тримання тварини та передати (у тому числі шляхом укладення цивільно−правового договору) тварину іншому (новому) власнику.
2.5. Власник (утримувач) тварини, зобов'язаний забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов'язаний попереджати її захворювання шляхом періодичних оглядів і вакцинацій не рідше одного разу на рік, а у разі захворювання зобов'язаний вчасно звернутися по ветеринарну допомогу.
У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник (утримувач) тварини, зобов’язаний негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
2.6. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту, дозволи та ліценції, наявність яких установлена вимогами чинного законодавства.
2.7. Умертвіння домашніх тварин допускається тільки ветспеціалістами у встановленому порядку згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення евтаназій тварин, затвердженим Наказом Державного комітету ветеринарної медицини від 07.09.2010 № 365.
За висновками ветспеціалістів, умертвіння допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть.
Забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.
2.8. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

3. Особливості права власності та інших речових прав на тварин, що утримуються в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра
3.1 Право власності на тварину підлягає реєстрації в електронній базі тварин у м. Дніпрі, з видачею номерного жетона та відповідної картки реєстрації тварини.
3.2. Документами, які підтверджують законність набуття прав на тварину, походження тварини, можуть бути:
− цивільно−правові угоди,
− племені документи в системі КСУ або FCI (родоводи) на собак,
− інші документи (рішення суду, акт прийому-передачі тварини тощо).
Ветеринарний паспорт не є підтвердженням права власності. Ветеринарний паспорт може бути підставою для реєстрації тварини у перехідний період.
(для вимог цього пункту під перехідним періодом слід розуміти період з 01.01.2017 до 01.01.2019).
3.3. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.
3.4. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ» та інших нормативно−правових актів.
3.5. Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.
3.6. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.
3.7. Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені до Червоної книги України, або тих, що підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність набуття права власності на таку тварину.
3.8. Забороняється:
− відчуження тварин (в тому числі здійснення торгівлі) в громадських місцях, що не є спеціально відведеними для цієї мети, або без ветеринарних документів, видача яких передбачена законодавством та цими Правилами, чи незареєстрованих відповідно до вимог цих Правил;
− укладання договорів відчуження (продажу, дарування, міни та інші) тварин фізичними особами, які не досягли 16 років без згоди батьків або піклувальників;
− відчуження (продаж, дарування, міна та інші) фізичним особам, юридичним особам або громадським формуванням для утримання в домашніх умовах диких тварин без документів, що засвідчують законність їх походження;

4. Реєстрація тварин, що утримуються в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра
4.1. Реєстрація (облік) тварин включає внесення даних про тварину в електронну базу з присвоєнням кожній тварині індивідуального номера, введенням в тіло тварини транспондера та видачею власнику або утримувачу тварини індивідуального жетона і картки реєстрації тварини.
Реєстрація (облік) тварин, які вже мають транспондер, включає внесення даних про тварину в електронну базу з присвоєнням кожній тварині індивідуального номеру та видачею власнику або утримувачу тварини індивідуального жетону і картки реєстрації тварини.
Реєстрація тварин здійснюється відповідно до Порядку здійснення ідентифікації та реєстрації собак та котів транспондером (додаток).
КП «Поводження з безпритульними тваринами» є уповноваженим до виконання цих правил, порядку реєстрації та встановлення тарифів.
Реєстрація або перереєстрація тварин, зміна відомостей про власника тварини (місце проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини) здійснюється в КП «Поводження з безпритульними тваринами». Також реєстрація або перереєстрація тварин, зміна відомостей про власника тварини (місце проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини) може здійснюватись установами ветеринарної медицини, іншими установами та організаціями, в тому числі електронним способом, на підставі договору, укладеного з КП «Поводження з безпритульними тваринами».
Реєстрація або перереєстрація тварин, зміна відомостей про власника тварини (місце проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини) може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.
4.2. Реєстрація собак та котів.
У м. Дніпрі діє обов’язкова реєстрація собак та добровільна реєстрація котів.
Реєстрація собак і котів проводиться з метою:
− єдиного обліку цих тварин у місті, у тому числі для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
− контролю за чисельністю безпритульних тварин;
− здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
− забезпечення епізоотичного благополуччя;
− вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів у м. Дніпрі.
Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетона.
4.2.4. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, які належать фізичним особам, юридичним особам, громадським формуванням та/або ними утримуються та/або утримуються в домашніх умовах на території м. Дніпра та які досягли тримісячного віку.
Особа, яка придбала та/або утримує тварину, зобов’язана зареєструвати її протягом 10 діб з моменту придбання.
Особи, місце проживання, місцезнаходження або місце реєстрації яких поза межами м. Дніпра, але перебувають на території м. Дніпра з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину в установленому порядку.
Реєстрація котів проводиться за бажанням власника та/або утримувача.
У випадках втрати номерного індивідуального реєстраційного знаку тварини (жетона), власник (утримувач) повинен отримати дублікат жетона.
У випадку зміни власника (утримувача) тварини обов’язково проводиться перереєстрація тварини з видачею індивідуального реєстраційного знака тварини (жетона) та картки реєстрації тварини. В цьому випадку транспондер не замінюється.
У випадку зміни відомостей про власника (утримувача) тварини (місця проживання (реєстрації), прізвище власника тварини або зміна засобу зв’язку з власником тварини), власник (утримувач) зобов’язаний протягом 10 діб звернутись до КП «Поводження з безпритульними тваринами» або уповноваженої установи ветеринарної медицини, інших установ та організацій, що здійснюють реєстрацію тварин, для внесення відповідних змін до картки реєстрації тварини та електронної бази.
Тварини, власники (утримувачі) яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.
Носіння ідентифікаційного жетона за межами постійного утримання тварини є обов’язковим. Перебування тварини без жетона за межами постійного утримання тварини (приміщення) є порушенням правил реєстрації. Така тварина вважається незареєстрованою.
Оплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини здійснюється безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених тарифів КП «Поводження з безпритульними тваринами». За внесення змін до картки реєстрації тварини та електронної бази щодо власника (місця проживання власника тварини, його прізвища або засобу зв’язку з ним) плата не береться.
Для проведення реєстрації, перереєстрації або зміни відомостей про власника тварини (місця проживання (реєстрації), прізвища власника тварини або зміни засобу зв’язку з власником тварини), власник тварини повинен надати:
− документ, що установлює його особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспортну картку або інший документ, за яким можна встановити особу, відповідно до Закону України «Про єдиний демографічний реєстр»);
− документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварині, крім тварин, яким не можна проводити протиепізоотичні заходи (щеплення) або за станом здоров’я або за віком, за наявності відповідних документів;
− документ, що підтверджує законність набуття прав на тварину, походження тварини, ідентифікації реєстрованої тварини відповідно до п. 3.1;
− документ, що підтверджує оплату за здійснення реєстраційних дій.
У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається документ, що підтверджує її повноваження.
Для проведення реєстрації, перереєстрації або внесення змін щодо права власності на тварину юридичної особи або громадського формування, представник юридичної особи додатково подає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і документ, що підтверджує його повноваження.
Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації, перереєстрації є обов’язковою.
При реєстрації тварини у віці до 12 місяців та відсутності на неї жодних документів, визначених у п. 3.1 цих Правил, особа, яка подала на реєстрацію таку тварину, повинна надати відомості про попереднього власника (місце придбання, прізвище, ім’я та по батькові попереднього власника) або повідомити місце знахідки.
Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника (утримувача) тварини (ПІБ, паспортні дані, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або придбання, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та ін. з подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних домашніх тварин м. Дніпра. Ця інформація є конфіденційною та надається КП «Поводження з безпритульними тваринами» лише у випадках та в порядку, що передбачені чинним законодавством.
КП «Поводження з безпритульними тваринами», уповноважена установа ветеринарної медицини, інша установа та організація зобов’язаний після проведення реєстрації видати власнику (утримувачу) зареєстрованої тварини номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, картку реєстрації тварини, а також ознайомити з цими Правилами.
Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.
Процедура та порядок реєстрації встановлюється КП «Поводження з безпритульними тваринами», уповноваженою установою ветеринарної медицини, іншою установою та організацією.
4.3. Види сільськогосподарських тварин, що підлягають реєстрації, а також порядок їх реєстрації, встановлюються Законом України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин».

5. Утримання тварин в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра та поводження з ними
5.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:
– фізичним особам у квартирах та приватних будинках за умови згоди усіх зареєстрованих у цій квартирі (кімнаті або частці будинку) мешканців;
– фізичним особам у квартирах та приватних будинках, де проживає кілька сімей − лише за письмовою згодою всіх мешканців, зареєстрованих у цій квартирі (кімнаті будинку або його частці); не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
– у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;
– у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі, за умови довжини ланцюга не менше трьох метрів або без нього;
– юридичним особам для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або у розплідниках, за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.
5.2. Утримання собак без повідців і намордників дозволяється під час:
– оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;
– муштри на навчально-дресирувальних майданчиках, за умови наявності таких майданчиків на відстані не більше ніж 500 метрів від помешкання, де утримується тварина; у разі відсутності таких майданчиків на відстані не більше ніж 500 метрів, дозволяється проведення муштри на територіях, віддалених від закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних закладів та закладів освіти не менше ніж 100 метрів; не дозволяється проведення муштри на дитячих майданчиках та на території закладів освіти.
– проведення виставок (на спеціальних рингах).
5.3. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
5.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:
– наявність на тварині ошийника, ідентифікаційного жетона та повідця;
– безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
– безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
– безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
5.5. У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, великі та середні тварини повинні бути на короткому повідці (а собаки − у наморднику), а маленькі тварини − у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях тварини можуть бути на вільному повідці. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул тварин, за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.
5.6. Під час переходу через вулиці, проїзні частини, автомобільні дороги та при пересуванні поблизу автомагістралей особа, що здійснює вигул (супроводження) тварини, зобов’язана взяти її або на короткий повідець, або на руки, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод і загибелі або травмування тварини на проїзній частині, автомобільній дорозі, автомагістралі.
5.7. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під’їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів, газонів, вулиць, магістралей, проїзної частини, автомобільної дороги тощо.
5.8. Особи, які утримують тварин і не є мешканцями м. Дніпра, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу та лептоспірозу.
5.9. Особі, яка утримує тварину, дозволяється:
5.9.1. Виводити тварину з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на повідці, з прикріпленим до нашийника ідентифікуючим жетоном;
Особа, яка супроводжує тварину несе відповідальність за нанесення шкоди її твариною оточуючим людям або тваринам. У разі необхідності власник зобов’язаний застосовувати засоби безпеки.
В інших місцях дозволено вільний вигул тварин за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.
5.9.2. Перевозити тварин з додержанням правил, діючих на певному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки оточуючих.
5.10. Власник (утримувач) тварини, зобов'язаний:
– дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття. Забезпечити оснащення місця постійного утримання тварин таким чином, щоб створити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем;
– забезпечувати тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечувати умови утримання тварин які повинні задовольняти її природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби;
– забезпечувати своєчасне надання тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
– проводити обов’язкову щорічну вакцинацію від сказу та лептоспірозу собакам та котам, що має бути відображено у вигляді відмітки у ветеринарному паспорті; вимоги цього пункту не розповсюджуються на тварин, яким за станом здоров’я за рекомендаціями лікаря не можна проводити вакцинацію.
– зареєструвати тварину згідно з вимогами пункту 4. цих Правил;
– мати на кожну тварину ветеринарний паспорт та картку реєстрації тварини;
– негайно повідомляти заклади охорони здоров'я, ветеринарної служби та КП «Поводження з безпритульними тваринами» про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської чи домашньої тварини або доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин − для огляду і лікування;
– тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях;
– уживати всіх обґрунтованих заходів для недопущення втечі тварини.
– повідомити КП «Поводження з безпритульними тваринами» та передати домашню тварину на утримання новому власнику у разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин.
– забезпечити наявність на тварині, що утримується в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра нашийника з ідентифікуючим жетоном;
– запобігати неконтрольованому розмноженню тварин, що утримуються в домашніх умовах та домашніх тварин на території міста Дніпра, проводити біостерилізацію тварини що не є племінною цінністю; вимоги цього пункту не розповсюджуються на тварин, яким за рекомендаціями лікаря не можна проводити біостерилізацію;
– відшкодовувати громадянам та юридичним особам матеріальні та моральні збитки, нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку;
– прибирати у всіх випадках екскременти тварин.
5.11. Власникам (утримувачам) тварин, забороняється:
– утримувати, продавати, віддавати, дарувати або іншим чином передавати незареєстрованих собак і котів та інших тварин іншим особам у невстановлених для цього місцях та /або без проведення реєстраційних дій встановлених п. 4 цих Правил;
– утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування багатоквартирних будинків (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо); дозволяється утримувати безпритульних тварин у місцях загального користування за умов обліку їх в КП «Поводження з безпритульними тваринами», дотримання санітарно-епідеміологічних норм, згоди усіх власників суміжних приміщень та територій;
– розводити тварин:
• з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;
• із спадково закріпленою агресивністю;
• які не мають племінної цінності та відповідного племінного допуску до розведення від Кінологічної спілки України (КСУ), Центрального клубу володарів німецької вівчарки України (ЦКВНВУ), Всеукраїнської громадської організації «Федерація мисливського собаківництва України» (ФМСУ), або Фелінологічного союзу України (FIFe), WCF, CFA та інших кінологічних організацій, визнаних КСУ або FCI.
– вигулювати та виводити за межі приміщення чи садиби незареєстрованих собак та без ідентифікаційного жетона, наявності повідків, засобів прибирання екскрементів;
– купувати, продавати, показувати на виставках і виводах, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу та лептоспірозу, проведеної не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до вивозу (виводу);
– викидати собак, котів приплід від собак та/або котів та інших тварин чи їх трупи або захоронювати їх у невідведених для цього місцях;
– жорстоко поводитися з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх (у тому числі приплід);
– відпускати собак без супроводу людини (самовигул).
– вирощувати та використовувати собак і котів для отримання м’яса, жиру, шкіри та кісток.

6. Поводження з тваринами, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини.
6.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Дніпрі регулюється відповідним законодавством, міськими та обласними правилами та програмами.
6.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.
6.3. Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, знищення тварин у спосіб курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи. Винні в отруєнні та /або умертвінні домашніх та безпритульних тварин негуманними методами підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.
6.4. Собаки, за винятком залишених власниками на прив'язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з ідентифікаційним жетоном і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, які є небезпечними для оточуючих та проявляють підвищену агресивність, створюючи загрозу безпеці людей, підлягають вилову та поміщенню їх на територію КП «Поводження з безпритульними тваринами» для отримання висновку кінолога щодо наявності чи відсутності підвищеної агресії, обстеження тварини. У разі отримання висновку кінолога про відсутність підвищеної агресії у виловленої тварини тварина повертається на попереднє місце її перебування після стерилізації та щеплення від сказу (стерилізація та щеплення від сказу не проводяться, якщо за станом здоров’я тварині не можна цього проводити). Виловлені тварини підлягають утриманню не більше трьох місяців на території КП «Поводження з безпритульними тваринами» Рішення щодо подальшої долі таких тварин вирішується комісійно, з обо’язковим залученням зоозахисників, кінолога та ветеринарного лікаря.
6.5. Відловлені тварини повертаються власникам за умови пред’явлення ідентифікаційного жетона, картки реєстрації тварини, ветеринарного паспорта, оплати на рахунок КП «Поводження з безпритульними тваринами» вартості витрат за відлов, утримання, стерилізацію, вакцинацію, дегельмінтизацію, чіпування, лікування та інші процедури, якщо такі проводилися.

7. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці та диких тварин в домашніх умовах.
7.1. Утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах повинно здійснюватись відповідно до вимог встановлених Порядком утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 № 429 (надалі – Порядок утримання диких тварин) та відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Утримання диких тварин в домашніх умовах повинно здійснюватись з дитриманням наступних вимог:
– кількість тварин, що утримуються в домашніх умовах фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог встановлених Порядком утримання диких тварин. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права та свободи осіб, які мешкають поруч;
– умови утримання диких тварин в домашніх умовах повинні забезпечувати їх біологічні, видові та індивідуальні потреби, а також запобігати виходу з місць їх утримання;
– дикі тварини повинні утримуватися у вольєрах, клітках або
інших приміщеннях, норми площі яких не можуть бути менші, ніж
мінімальні норми встановлені в додатку до Правил утримання диких тварин.
– дотримуватись вимог, встановлених Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
– мати документи, що підтверджують законність набуття дикої
тварини.
7.3. Утримання диких тварин в домашніх умовах без дозволу допускається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.
7.4. Допускається утримання в домашніх умовах дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми у неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.
7.5. Власники диких і сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.
7.6. Особи, які утримують диких тварин в домашніх умовах, не мають права виводити цих тварин за межі місця їх постійного утримання, за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.
7.7. Власники диких тварин, які утримуються в домашніх умовах, відповідно до п. 4 цих Правил зобов’язані зареєструвати тварин в електронній базі ідентифікації. Реєстрації підлягають всі дикі тварини.
7.8. Власники (утримувачі) сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці, які зобов'язані:
– зареєструвати продуктивних тварин в уповноваженому органі в порядку, встановленому чинним законодавством;
– утримувати в чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;
– систематично проводити заходи боротьби з комахами, тарганами та гризунами;
– негайно повідомляти району ветеринарну лікарню про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;
– виконувати всі рекомендації ветеринарного лікаря з проведення заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;
– у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;
– ввозити на територію м. Дніпра сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;
– проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення ветеринарної довідки встановленого зразка;
– забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитись подвірно з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;
– всі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації у спецпідприємствах;
– дотримуватися встановлених санітарно-гігієнічних вимог при вирощуванні та утриманні сільськогосподарських тварин, забезпечувати нормовану годівлю, температурний режим тощо.

8. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля.
8.1. Поводження з тваринами що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля здійснюється з дотриманням вимог ст.25 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження».
8.2. Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля (в тому числі з метою отримання прибутку) тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.
8.2. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, встановлених для утримання тварин із забезпеченням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб, а також заходів безпеки оточуючих.
8.4. Створення та функціонування зоологічного парку (зоопарку) на території м. Дніпра здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.
8.5. Забороняється використання диких та домашніх тварин у фотозйомках з комерційною метою на вулицях м. Дніпра.
8.6. Забороняється використання диких, безпритульних, домашніх та інших тварин (фотографування, жебракування, перепродаж тощо) на вулицях м. Дніпра для збору коштів у будь якій формі.
8.7. На території м. Дніпра забороняється дарування тварин, використовувати їх як нагороду, премію або виграш та на будь-яких інших підставах в умовах комерційної діяльності підприємств, ярмарків та рекламних кампаній, виставок, пересувних демонстрацій, свят, лунапарків, лотерей, ринків тощо.
8.8. Продаж тварин у комерційних магазинах повинна проводитися відповідно до встановлених норм. Забороняється виставка живих тварин у всіх комерційних магазинах, закладах громадського харчування, які не мають дозволу на торгівлю тваринами, крім акваріумів, в яких утримуються тільки риби. У будь−якому випадку акваріуми не можуть бути розміщені в приміщеннях із занадто вираженним шумом і несподіваною зміною світла крім освітлення.

9. Притулки для тварин
9.1. Для утримання безпритульних та домашніх тварин створюються притулки для тварин. Притулки для тварин можуть створюватися Дніпровською міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкованості, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.
9.2. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законодавством джерел фінансування.
9.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого та іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій чи приватних осіб можуть створюватися приватні притулки.
9.4. Діяльність приватних притулків може здійснюватися лише:
– якщо дотримуються вимоги діючого законодавства щодо їх утримання.
– якщо приміщення та обладнання, які використовуються для
цієї діяльності, відповідають вимогам, викладеним у пункті 5.10 цих Правил.
9.5. Якщо ці умови не виконуються належним чином, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради рекомендує заходи щодо усунення порушень та, якщо необхідно для благополуччя тварин, забороняє продовження діяльності.
9.6. Обов'язковою є реєстрація тварин, які поступили до приватного притулку, та їх облік відповідно до пункту 4 цих Правил.

10. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил
10.1. Органи національної поліції (в тому числі групи реагування патрульної поліції, дільничні інспектори), комунальне підприємство «Муніципальна поліція» Дніпровскої міської ради здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження та утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.
10.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м. Дніпра здійснюється департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, органами Національної поліції України, комунальними підприємствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, КП «Поводження з безпритульними тваринами», органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони довкілля та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин.
10.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які мають відповідні сертифікати.
Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами та за фактами порушення цих правил.
Громадські інспектори з охорони довкілля у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини та з особами, зазначеними в п.10.2 цих правил, рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.
10.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.
10.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:
– ставлять перед відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування, КП «Поводження з безпритульними тваринами» питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами та/або порушення цих Правил;
– подають до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, у тому числі заподіяної здоров’ю громадян і майну громадських організацій а також позови щодо конфіскації тварин у випадках жорстокого поводження з тваринами, встановлених цими Правилами;
– сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів.
– надають свої пропозиції при розробці проектів регуляторних актів, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.
– беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території міста щодо дотримання вимог цих Правил юридичними особами, фізичними особами, фізичними особами−підприємцями та громадськими формуваннями;
– сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин та поводження з ними;
– беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами.
10.6. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.
**Купоны на бесплатную стерилизацию: активных - 0 шт., потраченных - 1 шт.**
Аватара пользователя
vk.
Сообщения: 6278
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:42
Имя: Валерия

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение vk. »

Додаток до Правил утримання домашніх
та інших тварин у місті Дніпро
Порядок
здійснення ідентифікації та реєстрації собак та котів транспондером
1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення ідентифікації і реєстрації собак і котів транспондером.
1.2. Порядок є обов’язковими для виконання всіма юридичними і фізичними особами та громадськими формуваннями, що є власниками (утримувачами) собак, займаються їх розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням тощо.
Дія цього порядку може поширюватись на власників (утримувачів) котів за їх бажанням.
1.3. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі собаки і, за бажанням - коти, які перебувають, розводяться або утримуються на території м. Дніпра.
1.4. Ідентифікація і реєстрація собак і котів запроваджується з метою:
– підтвердження права власності на собак і котів;
– охорони території України від епізоотичних захворювань та сказу;
– за безпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.


2. Терміни

Транспондер - це засіб для ідентифікації тварин, стандарту ISO11784, технологія FDX-B, який знаходиться в біосумісній оболонці, містить унікальний ідентифікаційний код, який відповідає розділу 3 і може зчитуватись скануючими пристроями стандарту ISO 11785.
Реєстрація - внесення даних про тварину в електронну базу з присвоєнням кожній тварині індивідуального номера, після введення в тіло тварини транспондера (ідентифікація) з видачею власнику (утримувачу) тварини індивідуального жетона і картки реєстрації тварини.
Перереєстрація – процедура внесення змін до бази даних ідентифікованих тварин про власника (утримувача) тварини без заміни транспондеру.
Ідентифікація – процес підшкірної імплантації транспондера в тіло тварини.
База даних ідентифікованих тварин - база, яка відповідає розділу 4.
Оператор бази даних – Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради, яке відповідальне за базу даних ідентифікованих тварин в м. Дніпрі, її накопичення та підтримку в актуальному стані, а також за ведення списку діючих реєстраторів та осіб, які безпосередньо здійснюють реєстрацію та ідентифікацію.
Реєстратори – Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради, яке відповідальне за базу даних ідентифікованих тварин в м. Дніпрі та суб’єкти (установи) ветеринарної медицини, інші установи та організації, що мають доступ до бази даних, які уклали відповідний договір з Оператором і відповідають вимогам, встановленим у договорі, вносять відомості відповідно до цього Порядку.
Особа, що здійснює безпосередньо реєстрацію та ідентифікацію – особа, яка відповідає вимогам встановленим у пп.8.2, 8.3 цього Порядку, яка здійснює безпосередню реєстрацію та ідентифікацію тварин на підставі цивільно-правового або трудового договору з Реєстратором.
Форма подання інформації – форма, яка розробляється Оператором та відповідає відомостям, що містяться в базі даних ідентифікації тварин.


3. Ідентифікація та реєстрація собак та котів

3.1. Ідентифікації підлягають тварини, у яких відсутній транспондер. Тварина ідентифікується при умові, якщо транспондер, який вводиться в тіло тварини:
– при зчитуванні скануючим пристроєм генерує унікальний код, виданий Міжнародним комітетом з обліку тварин (ICAR),
– відповідає стандарту ISO 11784, застосовується технологія FDX-B і можна зчитати за допомогою скануючого пристрою, сумісного зі стандартом ISO 11785.
– містить унікальний код, який внесли в базу даних ідентифікованих тварин з інформацією, вказаною в розділі 5.2.

3.2. Ідентифікація транспондером, який відповідає розділу 3.1, не є необхідною для тварин, яким був імплантований до введення цих Правил транспондер, який генерує 15 цифровий код і може зчитуватись скануючими пристроями стандарту ISO 11785.
3.3. Усі ідентифіковані тварини проходять реєстрацію у базі даних ідентифікованих тварин у відповідності до розділу 4
4. База даних ідентифікованих тварин

4.1. База даних ідентифікованих тварин являє собою базу даних, яка відповідає умовам, описаним в цьому розділі, дозволяє зберігати інформацію, зазначену в пункті 4.2.
4.2. Інформація, яка вноситься в базу даних:
– унікальний ідентифікатор транспондера імплантованого в тварину;
– дата імплантації транспондера;
– дата народження тварини;
– опис тварини, який включає породу, колір і маркування;
– стать тварини;
– адреса, де тварина, як правило, проживає (утримується);
– ім’я, адреса і контактна інформація (номер засобу зв’язку) про власника (утримувача), тварини;
– особа (у тому числі унікальний ідентифікаційний номер, присвоєний оператором бази даних ідентифікованих тварин), яка ідентифікує та реєструє тварину;
– деталі (причина, дата, місце) смерті тварини;
– деталі і дата втрати (загублення) тварини.

4.3. Оператор може змінювати список баз даних, або розірвати договір з реєстратором, якщо:
– реєстратор порушив цей Порядок або вчинив злочин, передбачений Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
– реєстратор не має відповідного обладнання та персоналу для забезпечення здійснення реєстрації;
– реєстратор не має кваліфікованих навиків, включаючи ті, що визначені в розділі 10, щоб адекватно працювати з базою даних ідентифікації тварин;
– реєстратор не володіє технічними знаннями, щоб адекватно працювати з базою даних ідентифікації тварин;
– реєстратор не має необхідних систем або не володіє стандартними операційними процедурами, щоб адекватно працювати базою даних ідентифікації тварин;
– діяльність реєстратора спричинила непотрібну біль і страждання тварині.
4.4. У випадках, передбачених розділом 4.3., Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради, повинне:
– повідомити реєстратора в письмовій формі про причину і реєстратор може оскаржити подання щодо пропозиції не пізніше, ніж за 14 днів з дати письмового повідомлення;
– розглянути пропозиції оформлені належним чином;
– прийняти рішення і повідомити реєстратору у письмовій формі, із зазначенням причини прийняття рішення.
– У випадку, якщо Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради видаляє базу даних ідентифікації тварин зі списку, згаданого в розділі 4.1., реєстратор бази даних ідентифікації тварин повинен представити звіти про зареєстрованих тварин.


5. Картка реєстрації тварини

5.1. Реєстратор на запит органів та осіб, що здійснюють контроль за виконанням Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Дніпрі а також на запит суду, повинні протягом 3 (трьох) робочих днів надати виписку з бази даних ідентифікованих тварин, що містить інформацію, зазначену в розділі 4.2. відносно запитуваної тварини та /або її власника (утримувача) лише для здійснення контролю за виконанням Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Дніпрі. Особи, які отримали вказану інформацію, повинні використовувати її лише для встановленої мети та не передавати вказану інформацію третім особам.
5.2. Реєстратор бази даних ідентифікованих тварин після здійснення процедури реєстрації тварини у базі даних ідентифікованих тварин повинен видати власнику (утримувачу) "картку реєстрації тварини".
5.3. "Картка реєстрації тварини" має бути виготовлена по формі, затвердженій Оператором.
5.4. Власник (утримувач), відповідає за достовірність поданої для реєстрації інформації, зазначеної у розділі 4.2. , яка повинна бути точною на час здійснення реєстрації.
5.5. Власник (утримувач) тварини, на вимогу осіб, що здійснюють контроль за виконанням Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Дніпрі має надати "картку реєстрації тварини", в якій повинна міститись актуальна на час надання картки інформація.
5.6. Картка реєстрації тварини дійсна за умови, якщо інформація, наявна в ній не змінювалась.


6. Реєстрація в разі набуття прав на тварину

6.1. Особа, яка набула прав на тварину (в тому числі шляхом купівлі, отримання в дар тощо), протягом 10 (десяти) календарних дів з моменту набуття цих прав повинна звернутись до реєстратора для внесення відповідної інформації в базу даних ідентифікації тварин у формі, зазначеній реєстратором бази даних ідентифікації тварин, дати всю необхідну інформацію (її ім'я, адресу та інші контактні дані).
6.2. Реєстратор бази даних ідентифікації тварин повинен внести отриману інформацію в базу даних і видати власнику (утримувачу) "картку реєстрації тварини".
6.3. У випадку зміни власника (утримувача) тварини або зміна інших відомостей, які містяться в базі даних ідентифікованих тварин (в тому числі щодо тварини або її власника чи утримувача) обов’язково проводиться перереєстрація тварини з видачею індивідуального реєстраційного знака тварини (жетона) та картки реєстрації тварини.
В цьому випадку власник (утримувач) зобов’язаний протягом 10 діб з моменту зміни таких відомостей звернутись до КП «Поводження з безпритульними тваринами» або уповноваженого суб’єкта (установи) ветеринарної медицини, інших установ та організацій, що здійснюють реєстрацію тварин, для внесення відповідних змін до картки реєстрації тварини та електронної бази.
6.4. Для проведення реєстрації, перереєстрації або зміни відомостей про власника тварини (місця проживання (реєстрації), прізвища власника тварини або зміни засобу зв’язку з власником тварини), власник тварини повинен надати реєстратору:
− документ, що установлює його особу (в тому числі паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспортну картку або інший документ, за яким можна встановити особу, відповідно до Закону України «Про єдиний демографічний реєстр»);
− документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварині, крім тварин, яким не можна проводити протиепізоотичні заходи (щеплення) або за станом здоров’я або за віком, за наявності відповідних документів;
− документ, що підтверджує законність набуття прав на тварину, походження тварини, ідентифікації реєстрованої тварини відповідно до п. 3.2 Правил утримання домашніх та інших тварин в м. Дніпрі;
− документ, що підтверджує оплату за здійснення реєстраційних дій;
− документ, що підтверджує зміну прізвища.
У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається документ, що підтверджує її повноваження.
Для проведення реєстрації, перереєстрації або внесення змін щодо права власності на тварину юридичної особи або громадського формування, представник юридичної особи додатково подає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і документ, що підтверджує його повноваження.
Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації, перереєстрації є обов’язковою.

6.5. При реєстрації тварини у віці до 12 місяців та відсутності на неї жодних документів, особа, яка подала на реєстрацію таку тварину, повинна надати відомості про попереднього власника (місце придбання, прізвище, ім’я та по батькові попереднього власника) або повідомити місце знахідки.
6.6. Процедура реєстрації, перереєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (ПІБ, паспортні дані, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або придбання, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та ін. з подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних ідентифікованих тварин м. Дніпра. Ця інформація є конфіденційною.
КП «Поводження з безпритульними тваринами», уповноважена установа ветеринарної медицини, інша установа та організація зобов’язаний після проведення реєстрації видати власнику (утримувачу) зареєстрованої тварини номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, картку реєстрації тварини, а також ознайомити з Правилами утримання домашніх та інших тварин у м. Дніпрі.
Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника (утримувача) тварини на другому примірнику картки реєстрації тварини, яка залишається у реєстратора.


7. Смерть або втрата тварини

7.1. Власник (утримувач) тварини, а в разі відсутності інформації про таких – лікар ветеринарної медицини, повинні, не пізніше 3 діб після смерті або втрати тварини, повідомити реєстратора для внесення відповідної інформації в базу даних ідентифікованих тварин, в якій тварина зареєстрована, по формі, встановленій Оператором, надати всю необхідну інформацію, щоб дані про смерть або втрату були введені в базу даних ідентифікованих тварин.
7.2. Реєстратор повинен за отриманими записами в рамках цих Правил внести відповідну інформацію в базу даних та видати власнику (утримувачу) картку реєстрації тварини.


8. Транспондер

8.1. Відповідно до цього Порядку особа, яка безпосередньо здійснює реєстрацію та ідентифікацію, не повинна імплантувати транспондер:
− якщо він не відповідає стандарту ISO 11784, та технології FDX-B або не можливо прочитати зчитуючим пристроєм, сумісним з стандартом ISO 11785;
− якщо власник (утримувач) тварини при ідентифікації чи реєстрації не може надати необхідні для реєстрації тварини документи.

8.2. Особа, яка безпосередньо здійснює реєстрацію та ідентифікацію, не має право ідентифікувати і реєструвати тварину, якщо вона є:
− лікар ветеринарної медецини,
− асистент лікаря ветеринарної медецини,
− особа, яка має ветеринарну освіту,
і пройшла тренінг щодо оволодіння відповідними навичками відповідно до розділу 9 цього Порядку з використання цієї бази даних і їй присвоєно унікальний ідентифікаційний номер оператором бази даних і яка є в списку у Оператора.
8.3. Особа не може ідентифікувати і реєструвати тварину транспондером, якщо вона є членом родини* власника (утримувача) або:
− має моральний інтерес або інші корисні цілі відносно тварини, або
− є власником (утримувачем) або співвласником тварини, або
− має володіння або контроль над твариною на повний або неповний робочий день, або
− є партнером або працівником реєстратора.
Термін "Член родини" означає, по відношенню до власника (утримувача) – чоловік, дружина, брат, сестра, батько, мати, дядько, тітка, дитина.
8.4. Працівники кінологічних клубів або особи, що працюють на такі установи не повинні ідентифікувати тварин для цілей цих Правил.


9. Тренінг

9.1. Оператор бази даних ідентифікованих тварин забезпечує проведення тренінгу для оволодіння відповідними навичками осіб, які будуть здійснювати ідентифікацію тварин транспондером і реєстрацію в базі ідентифікованих тварин і, в разі якщо особа оволоділа такими навичками повинен:
− видати сертифікат, який вказує, що особа успішно завершила тренінг;
− присвоїти унікальний ідентифікаційний номер в базі даних, кожній особі яка пройшла тренінг.
9.2. Оператор бази даних ідентифікації тварин повинен вести перелік осіб, які пройшли успішно тренінг.
9.3. Оператор бази даних ідентифікованих тварин може, за вагомої причини, видалити ім'я та контактну інформацію особи із списку, якщо:
− особа порушила цей Порядок або Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Дніпрі щодо здійснення процедури реєстрації або ідентифікації,
− особа не підходить, щоб імплантувати транспондер,
− особа не подає інформацію своєчасно,
− особа подала інформацію, яка була помилковою або такою, що вводить в оману,
− особа не виконала по стандартним інструкціям імплантацію транспондера або надання інформації,
− особа використала транспондер, який не відповідає стандарту транспондерів записаних в цьому Порядку, або
− діяльність особи спричинила непотрібну біль і страждання тварині.

9.4. Якщо оператор бази даних ідентифікації тварин пропонує видалити ім'я та контактну інформацію особи із списку, він повинен:
− інформувати відповідного реєстратора в письмовій формі, вказуючи причину, і особа може оскаржити пропозицію не пізніше, ніж за 14 днів з дати письмового повідомлення, розглянути скаргу та прийняти рішення і повідомити особу в письмовій формі із зазначенням рішення і причиною прийняття рішення.


10. Записи транспондерів

10.1. Особа, яка поставляє транспондери, повинна вести детальний облік щодо кожної партії:
− кількість транспондерів в партії,
− унікальність ідентифікаційного номера кожного транспондера,
− дату поставки,
− ім'я, адресу та інші контактні дані реєстратора, якому поставляються транспондери.

10.2. Особа, яка імплантує транспондер тварині, повинна вести детальний облік щодо кожного транспондера:
− унікальність ідентифікаційного номера кожного транспондера,
− дату імплантації,
− ім’я, адресу та інші контактні дані власника (утримувача) тварини, якій імплантується транспондер.

10.3. Особа, яка імпортує транспондери повинна повідомити Опреатора, з ким вони мають контракт для зберігання даних унікальності ідентифікаційного номеру кожного імпортованого транспондера.
10.4. Відповідно до цього Порядку запис повинен зберігатися протягом двадцяти років після його імплантації в тварину, до якої він відноситься, і повинен бути доступним за запитом для уповноваженої особи.


11. Відповідальність

11.1. Порушення Правил утримання домашніх та інших тварин у м. Дніпрі тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
**Купоны на бесплатную стерилизацию: активных - 0 шт., потраченных - 1 шт.**
Аватара пользователя
vk.
Сообщения: 6278
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:42
Имя: Валерия

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение vk. »

**Купоны на бесплатную стерилизацию: активных - 0 шт., потраченных - 1 шт.**
Аватара пользователя
dobric
[Объектив года 2012]
Сообщения: 966
Зарегистрирован: 12 сен 2011, 19:30
Имя: Ирина

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение dobric »

А есть ссылка на оф документ в сети? С указанием даты и номера?
Фотограф домашних животных.
Заказ фотографий для пиара своих подопечных создаем в разделе Фото (заявки) viewforum.php?f=227
Аватара пользователя
MarinaM
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 16:09
Имя: Марина
Откуда: Днепропетровск

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение MarinaM »

Аватара пользователя
MarinaM
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 16:09
Имя: Марина
Откуда: Днепропетровск

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение MarinaM »

тут можно найти по номеру и дате https://dniprorada.gov.ua/page/poshuk-p ... iskoi-radi
рішення № 72/19 від 13.04.2017
Аватара пользователя
dobric
[Объектив года 2012]
Сообщения: 966
Зарегистрирован: 12 сен 2011, 19:30
Имя: Ирина

Re: Приняты Правила содержания домашних животных!

Непрочитанное сообщение dobric »

Спасибо! То что надо!)
Фотограф домашних животных.
Заказ фотографий для пиара своих подопечных создаем в разделе Фото (заявки) viewforum.php?f=227

Вернуться в «Действующее законодательство»